تصویر روز
  • ده کران از راست به چپ : فرشید بزرگ نیا (مطلع منطقه ای) ، نفر سوم : رضا امامی نژاد (شاهنامه خوان) ، نفر چهارم : جمشید امامی نژاد ، نفر ششم : ماه سلطان (مش ماه سلطان - زن ایلیاتی - داننده ترانه های بومی)

در دیگر رسانه ها
پیوندهای مفید
Powered and Designed by : mehdivk.net © تمامی حقوق این وب سايت متعلق به فاطمه حبیبی زاد می باشد.