آثار و پژوهش ها
ستون یک هفته در یک روز ( طنز اجتماعی ) در روزنامه ی صبح کارون (روزنامه ی محلی خوزستان ) شماره ی 5 – دوشنبه 9 آذر 1377.
فی تشریح المقامات ( طنز اجتماعی – برنده ی جشنواره مطبوعات خوزستان ) : هفته نامه ی نخل ، شماره های 66-65-64-63 زمستان 1377.
هفته نامه ی نخل – ش 74-8/3/78
مجله بیدار – ش1- 8 خرداد 78
طرح جامع موزه ی ملی نمایش در تهران ( موضوع پایان نامه ی دانشگاه ) – چاپ نشده – 80-78
کلاه خود مفرغین ( مکشوفه از سفید رود – مربوط به اواخر هزاره ی دوم ق . م ) . ( پژوهشی – چاپ نشده ) 1379.
معرفی بافته نگاره های شاهنامه فردوسی در موزه فرش – چاپ نشده 1380.
معرفی قالی های مصور به نقوش حیوانی در موزه ی فرش ( پژوهشی - چاپ نشده ) . بهار 1381
نام آوران عرصه ی نقالی ، شاهنامه خوانی و ... گفتگو با استاد محمد حسین محرابی ( شاهنامه خوان پیر دنا ) – ماهنامه فردوسی – شماره ی چهارم – فروردین 1382
نام آوران عرصه ی نقالی ، شاهنامه خوانی و ... گفتگو با مرشد ولی الله ترابی ( در قهوه خانه ی دوستان امام علی – شهر ری ) – ماهنامه ی فردوسی ، ش 7 – تیر 1382
نام آوران عرصه ی نقالی ف شاهنامه خوانی و ... گفتگو با مرشد ولی الله ترابی . ماهنامه فردوسی ، ش 8 ، مرداد 1382.
نام آوران عرصه ی نقالی ، شاهنامه خوانی و... گفتگو با مرشد ولی الله ترابی . ماهنامه فردوسی ، ش 9 ، شهریور 1382.
روزگار فردوسی (متن ادبی) – چاپ نشده – 1382. نخستین سفیر زن ( پژوهشی ) – 1382.
انطباق وقایع شاهنامه با عوارض جغرافیایی کشور بر اساس روایات مردمی ( پژوهش میدانی و کتابخانه ای ) – موجود در آرشیو پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی – 83-1382.
طرح کانون آموزشی – پژوهشی نمایش های آیینی – سنتی (چاپ نشده ) 1382.
طرح کانون فرهنگی موزه ای نمایش های روایی ( داستانگزاری در ایران ) – چاپ نشده – 1382.
طرح موزه ی ملی نمایش در تهران ( خلاصه ی طرح اصلی ) . مجله موزه ها ش 38 – بهار 1383.
آئین های کلامی – موسیقایی ( چاپ نشده ) 1383.
رخ یازدهم ( نمایش نامه ی نقالی ) چاپ نشده – 1383
مرگ راوی – به یاد استاد زنده یاد محمد حسین محرابی ، نقال و شاهنامه خوان دنا – روزنامه ی همشهری . ش 3651 – پنج شنبه 13 اسفند 1383.
قدر استاد ( ویژه ی بزرگداشت مرشد الله ترابی ) تیر ماه 1384.
از رگ تاک – گزارش و گفتگویی با مرشد سید مصطفی سعیدی ، نقال روستای یک دانگه ی بروجرد – روزنامه ی همشهری – ش 3783- پنج شنبه 3 شهریور 1384
قصه ای دراز ، گزارشی از استاد جواد خسروی نیا ، شاهنامه خوان اصفهان – روزنامه ی همشهری . ش 3901- سه شنبه 27 دی 1384.
پرند اندیشه در بهین نامه ی باستان ( بررسی به اصطلاح سینمای فردوسی – به سفارش آسیفا ) – بهمن 1385.
جنگ رستم با اژدها – مجله ی خانواده ی سبز – ش 196 نیمه ی اول اسفند 1386.
داستان هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب  در میدان چوگان . مجله ی خانواده ی سبز – ش 197 نیمه ی دوم اسفند 1386.
سیمای زن در آیین های داستان گزاری در ایران ، بولتن هفتمین جشنواره ی سراسری تئاتر بانوان ، شماره های 1و2و3و4 – تابستان 87.
محرم و آئین ورزان کلام ( پرده خو.انی و نقالی عاشورا ) ، کتاب پنجمین همایش سراسری آیین های عاشوایی ، 9 تا 24 دی ماه 1387.
کتاب آفرین آفرینش ( پاسداشت طبیعت در بینش و منش ایرانیان به سفارش دفتر برنامه ی کمک های کوچک زیست محیطی سازمان ملل – UNDP – انتشارات ایران شناسی ، 1387.
ضرورت گذار اجتناب ناپذیر ایران . از طبیعت سوزی به طبیعت محوری ( به سفارش حزب سبز پارلمان اروپا ) نقد پژوهشی ( پژوهش مشترک با دکتر ناصر کرمی ) – زمستان 1387.
مقدمه و توضیح و تعلیقات تومار مرشد روح الله شوقی( در حال نگارش و تدوین )
نام آوران نقالی ، شاهنامه خوانی پرده خوانی ( برای آینده )
مجموعه تومار های مرشد ترابی ( برای آینده )
مقدمه ای در شرح کلیات تومار مرشد سید مصطفی سعیدی
فرهنگ نامه ی نقالان ، پرده خوانان ، سخنوران ( در حال نگارش ) .
و...
Powered and Designed by : mehdivk.net © تمامی حقوق این وب سايت متعلق به فاطمه حبیبی زاد می باشد.